آموزشی

05:23
01:43

دومینو اثر مرکب

02:36

کشیدن نقاشی از چهره اسب

  • 2,516 بازدید
  • 5 سال قبل
01:20

کشیدن نقاشی حرفه ای ماهی

  • 1,669 بازدید
  • 5 سال قبل
02:36

کشیدن نقاشی از چهره ببر

  • 1,588 بازدید
  • 5 سال قبل
 
arrow_drop_up