آموزشی

05:23
01:43

دومینو اثر مرکب

02:36

کشیدن نقاشی از چهره اسب

  • 2,181 بازدید
  • 4 سال قبل
01:20

کشیدن نقاشی حرفه ای ماهی

  • 1,417 بازدید
  • 4 سال قبل
02:36

کشیدن نقاشی از چهره ببر

  • 1,469 بازدید
  • 4 سال قبل
 
arrow_drop_up