قوانین و مقررات

لطفا قبل از ثبت نام قوانین و مقررات را به طور کامل مطالعه نمایید، ثبت نام در سایت به منزله مطالعه کامل قوانین و موافقت کاربر با مقررات است ،کاربران با عضویت در سایت موافقت خود را با قوانین و مقرارت سایت اعلام می کنند، در صورتیکه با قوانین موافق نیستید میتوانید از عضویت خودداری و سایت را ترک نمایید.
ویدوکلوب از قوانین و مقررات جاری کشور و قوانین جریم رایانه ای پیروی می کند.
کلیه مسئولیتهای مادی و معنوی و حقوقی ویدیوها بر عهده کاربر منتشرکننده آن هست و ویدوکلوب هیچگونه مسئولیتی در این زمینه نمی پذیرد.
کاربران تعهد می دهند قوانین جاری کشور و قوانین جرایم رایانه ای را رعایت نمایند و از درج ویدیوهایی که قوانین را نقض می کند خودداری نمایند.
درج ویدیوهایی با مضامین توهین، تهمت، دروغ، فضاسازی، تمسخر، و ... نسبت به اقوام، اقلیت ها، ادیان و مذاهب رسمی، گویش ها، نژادها، شخصیتهای حقیقی و حقوقی و ارکان نظام ممنوع است.
درج ویدیوهایی با مضامین تبلیغاتی و اسپم ممنوع است. استفاده از سایت به عنوان نیازمندیها و تبلیغات تجاری و بازاریابی ممنوع بوده و ویدیوهایی که با هدف تبلیغات و کسب بکلینک قرارداده می شوند حذف خواهند شد.
ویدوکلوب این اختیار را به خود می دهد که ویدیوهایی را که مغایر قوانین و شرع تشخیص می دهد حذف نماید و حساب کاربری را که تخلف را تکرار می کند مسدود کند..
کاربران تعهد می دهند از دروج ویدیوهایی که با احکام شرع و عرف مغایرت دارد و حجاب خانمها و آقایان در آن بصورت کامل رعایت نشده خودداری نمایند، در غیر اینصورت ویدوکلوب مجاز هست فایلها را حذف و نسبت به مسدودسازی حساب کاربر متخلف اقدام نماید. 

arrow_drop_up