Download video

  درب اتوماتیک

  • در درب های اتوماتیک الکترومکانیکی یک جک تعبیه شده است که این جک دارای شفتی می باشد که شفت با سرعت ثابت و معینی به عقب و جلو حرکت می کند و سبب باز و بسته شدن درب می شود. عاملی که سبب حرکت شفت جک می شود افزایش قدرت جک در اثر انتقال نیروی موتور به گیربکس می باشد.درب اتوماتیک با توجه به سیستم کارکرد کاربرد و جنس بدنه به انواع مختلفی تقسیم بندی می شود. درب اتوماتیک برقی می باشد که عملکرد و ساخت آن بر اساس سیستم الکترومکانیکی می باشد.

   موضوع : علم و تکنولوژی

   #درب اتوماتیک#درب اتوماتیک چیست#انواع درب اتوماتیک#نصب درب اتوماتیک#درب های اتوماتیک

   0 نظرات و 0 پاسخ ها
  arrow_drop_up