درحال بارگذاری ...

شهادت کودک 8 ماهه جدیدترین جنایت صهیونیستها حین انتقال سفارت آمریکا

  • شهادت کودک 8 ماهه جدیدترین جنایت صهیونیستها حین انتقال سفارت آمریکا. در جریان غیرقانونی انتقال سفارت آمریکا به شهر قدس لیلی غندور (لیلی انور الغندور) کودک 8 ماهه فلسطینی بخاطر استنشاق گازهای سمی به شهادت رسید. این جدیدترین جنایت رژیم بی رحم و سفاک صهیونیستی با حمایت شریکش آمریکا به سرکردگی ترامپ است

    موضوع : خبری

    #ترامپ#انتقال سفارت#قدس#رژیم صهیونیستی#لیلی غندور#لیلی انور الغندور

    0 نظرات و 0 پاسخ ها
arrow_drop_up