درحال بارگذاری ...

طنین صدای اذان صبح همزمان بامقابله پدافند سوریه با متجاوزین غربی

6 سال قبل

  • طنین صدای اذان صبح همزمان با شلیکهای دفاعی و مقابله پدافند سوریه با حملات متجاوزین غربی آمریکایی انگلیسی فرانسوی

    موضوع : خبری

    #پدافند#سوریه

    0 نظرات و 0 پاسخ ها
arrow_drop_up